YILDIZLI HÖYÜK

X: 41,492564 Y: 38,081250 Z: 644,2

Yıldızlı Höyük, Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Yıldızlı köyünün güneyinde, Yıldızlı (Şeyhbac) Kalesi’nin yaklaşık 400m batısında, Yeşilyurt Mezrasının kuzeydoğusunda Garzan Çayı’nın ise yaklaşık 500m batısında yer almaktadır.

Höyük üzerinde ve eteklerinde az sayıda seramik ve pitos parçaları gözlemlenmiştir. Höyük geniş bir alana yayılmış olup çok sayıda kaçak kazı izleri mevcuttur. Günümüzde höyük alanı yöre halkı tarafından tarım alanı olarak kullanılmaktadır.