ÇALIŞKAN KÖYÜ KOMPLEKS KAYA KONUTU

X: 41,626252 Y: 37,654439 Z: 953,103

Kaya konut, Batman ili, Gercüş ilçesi sınırları içerinde kalan Çalışkan köyü merkezinde bulunmaktadır. Çalışkan köyü, Batman il merkezinin 81km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 34km kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Kaya konut, ön giriş odası ve 3 mekândan oluşmaktadır. Konuta geçiş doğuda yer alan girişten sağlanmaktadır. Bu girişten konutun ön giriş odasına geçilmektedir. Ön giriş odasının kuzeyinde 1 nolu mekân yer almaktadır. Mekânın güney duvarında 2 nolu mekân’a açılan açıklık mevcuttur. Bu açıklığın tabanında hayvan yemleme amaçlı yemlik yeri bulunmaktadır. 2 nolu mekân, ön giriş odasının batısında yer almaktadır. Mekânın batı duvarında büyük bir niş yer almaktadır. Fakat daha sonra bu nişin tabanında bölmeler yapılmıştır. Ön giriş odasının güneyinde 3 nolu mekân yer almaktadır. Mekânın güney duvarında bir adet niş yer almaktadır. Sonraki dönemlerde hayvan barınağı olarak kullanılan kaya konutta tahribat söz konusudur.