EYYUBİ (KIZLAR) CAMİİ

X: 41,414373 Y: 37,711980 Z: 486,31

Hasankeyf Aşağı Şehir’de (Sur İçi), Sultan Süleyman Camisi’nin doğusunda yer alan Eyyubi Camii’nin üzerinde inşa tarihini belirleyecek hiçbir kitabe bulunmamaktadır. Ancak yapı bezemesi ve planıyla 14.yy. sonu veya 15.yy. başlarına tarihlendirilebilir. Hasankeyf’in en önemli yapıları arasında bulunan caminin bezeme ve planı ayrı bir değer taşımaktadır. Bu yapının gerçekte bir anıt mezar olarak yapıldığı, daha sonra, bugünkü şekle dönüştürüldüğü tahmin edilmektedir.

Eyyubi Dönemi’nde yapıldığı tahmin edilen bu cami alışılmadık bir plan düzeni göstermektedir. Düzgün duvarlarla çevrili kare şeklindeki bir orta avlunun dört köşesinin her birine kubbeli birer yapı yerleştirilmiştir. Birbirinden farklı yapıda türbelerin bulunduğu bu yapı büyük olasılıkla bir anıt mezar külliyesidir. Yapının korunabilen kuzey cephesinde ve türbelerin duvarlarında kûfi yazı frizleri ile bitkisel ve geometrik bezeme örnekleri görülmektedir.

Günümüzde bu yapı topluluğundaki dört odadan biri depo haline getirilmiş, diğerleri birer camekânlı koridorla birleştirilerek camiye dönüştürülmüştür.