MEVLANA CAMİİ

X: 41,416346 Y: 37,710170 Z: 488.95

Mevlana Camii, Batman ili Hasankeyf ilçe merkezi, Aşağı Şehir’in güneybatısında yer almaktadır.

Geç döneme ait olduğu düşünülen yapının kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Beton onarımlarla özgün yapısını büyük ölçüde yitiren yapı, avlu, havuz ve minyatür bir revaktan oluşmaktadır.

Dikdörtgen planlı avlunun güney bölümünde yer alan cami; enine dikdörtgen planlı, tek sahından oluşmaktadır. Doğu – batı doğrultuda 7.95m x 3.76m ölçülerinde dikdörtgen planlı ibadet mekânının güney duvarında genişliği 0.75m, derinliği 0.47m, yüksekliği 2.10m ölçülerinde mihrap nişi, doğu ve batı cephelerinde ise birer adet pencere açıklığı yer alır. İbadet mekânının kuzey bölümünde ise son cemaat yeri olarak düzenlenen 8.05m x 3.50m ölçülerinde, dikdörtgen planlı, üç kemer açıklıklı, beşik tonozlu revak bulunmaktadır. Cami, yapılan onarımlardan sonra yeniden ibadete açılmıştır.