ÇORTİ KİLİSESİ

X:41,365941 Y:38,457182 Z:1.289,15

Kilise, Batman ili Sason ilçesine bağlı Dörtbölük (Cemelan) köyünün Ambarlı (Kırdamok) mezrasının 3km kuzeydoğusunda yöreye hâkim bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Dörtbölük köyü, Batman il merkezinin 95km kuzeydoğusunda, Sason ilçe merkezinin ise 30km kuzeyinde yer almaktadır.

Kilise kayalık alan üzerine doğu-batı yönünde 6.60m, kuzey-güney yönünde ise 9.60m ölçülerinde dikdörtgen bir alana inşa edilmiştir. Kilise, kuzey-güney doğrultulu narteks ve naos bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Girişi batıya bakan narteks bölümü kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve üst örtü tamamıyla yıkılmıştır. Narteks bölümünün güney duvarından kazıma tekniğiyle yapılmış haç motifleri mevcuttur.

Narteks bölümünün güney duvarında bulunan giriş açıklığı ile naos alanına geçilmektedir. Naosa giriş bölümünün iç kısmında kazıma tekniğiyle yapılmış haç motifleri yer almaktadır. Naos bölümü dikdörtgen planlıdır. Üst örtüsü tamamen, batı duvarı ise kısmen yıkılmıştır. Kilisenin apsis kısmı tahribattan dolayı yok olmuştur. Kilisenin yapımında moloz taş, kesme taş ve cas harcı kullanılmıştır. Kilisenin batısında bulunan kayalık alanda kazıma tekniğiyle yapılmış haç motifleri bulunmaktadır. Günümüzde kilisede büyük oranda tahribat söz konusudur.