HİSAR BELDESİ KİLİSESİ

X: 41,227453 Y: 37,600788 Z: 899,38

Kilise, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Hisar (Hesare) beldesinde bulunmaktadır. Hisar beldesi, Batman merkezin kuş uçumu 32.85km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 15km kuzeybatısında yer almaktadır.

Günümüzde kullanılmayan kilise; doğu-batı yönünde dikdörtgen bir alana oturtulmuştur. Üç nefli plan özelliği gösteren kilise içten beşik tonuzlu, üstten ise toprak ile düz damla şeklinde yapılmıştır (Resim 1). Kilisenin içi, payelere oturtulan iki sütun dizisi ile üç nefe ayrılmıştır. Ancak sonraki dönemlerde kuzeydeki nef ile orta nef arasındaki kemerler, örülen taş duvarla kapatılmıştır. Doğu cephesinde yer alan apsis bölümü ve pastaforion hücreleri ile kuzeyde yer alan narteks bölümü, günümüze yıkık vaziyette ulaşmıştır. Orta nefte yer alan naos alanı, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlıdır (Resim 2-3). Ana mekânın batısında, kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı bir mekân yer almaktadır. Mekânın batı duvarında 3 adet yuvarlak kemerli pencere açıklığı ve bu açıklıkların altında ise dikdörtgen formlu nişler bulunmaktadır (Resim 4). Yapıda kesme taş, moloz taş, düzgün kesme taş, yer yer devşirme malzeme ve cas harcı kullanılmıştır.