SOĞUCAK KÖYÜ HASAN YİĞİT EVİ


Konut, Batman il merkezinin 47km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 17km güneydoğusunda yer alan Soğucak (Kaniya Mezın) köyünde bulunmaktadır..

devamı...

SAKLI KÖY MEZARLIK ALANI


Sak lıköy ( Lepena ), Batman il merkezinin 40.45km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 10km doğusunda yer almaktadır.

devamı...

MEŞTİ VADİSİ KAYA MESCİT


Meşti Vadisi, Batman ili Hasankeyf ilçesi Tepebaşı köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Vadi, Hasankeyf merkezin kuş uçumu 3,5km güneybatısında, Tepebaşı köyünün ise 3.50km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

devamı...

HASANKEYFİN GÜNEYİNDEKİ KAYA CAMİİ


Cami, son cemaat revakı ve harim mekânı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kare planlı olan son cemaat revakının güneyinden harim mekânı, doğu ve batı duvarında ise birer adet niş yer almaktadır. Caminin asıl ibadet yeri olan harim mekânı doğu - batı doğrultuda dikdörtgen planlıdır.

devamı...

HASANKEYF ANTİK SU KANALI


Hasankeyf yerleşim alanının doğusundaki Kasımiye Mevkii’nde yer alan Kasimiye IX Nolu Köşk’ün doğusunda, anayolun kuzeyinde bulunmaktadır.

devamı...

HASANKEYF ESKİ MEZARLIK ALANI


Dicle Nehri’nin güneyinde, Mardinike Külliyesi’nin batısında bulunan, Eski Mezarlık olarak adlandırılan alanda, 2006 yılında Prof Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile bu alanda bulunan mezarların dönemi ve üslubu saptanmıştır.

devamı...

ZEVRUNEY VADİSİ KAYA KONUTLAR


Zevruney Vadisi’nde yapılan çalışmalarda çok sayıda kaya konut tespit edilmiştir. Alanda bulunan kaya konutlar tek mekânlı kaya konutlar ve kompleks kaya konutlar olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Ayrıca yarım bırakılmış kaya konut örnekleri de bulunmaktadır.

devamı...

YAMAÇ KÜLLİYESİ


Hasankeyf Aşağı Şehir’in doğusunda bulunan mağaralardan kuzeye doğru uzanan yamaçta, Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığındaki 2004 yılı kazılarında cami merkezli bir külliye ortaya çıkarılmıştır. Yamaç Külliyesi olarak adlandırılan; cami, medrese, zaviye ve bekâr hamamından oluşan külliyenin büyük bir bölümü yıkılmıştır

devamı...

NURLU KÖYÜ MANASTIRI


Manastır, Batman ili, Gercüş ilçesine bağlı Nurlu köyü merkezinde yer almaktadır. Nurlu köyü, Batman merkezin kuş uçuşu 53km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 13km doğusunda yer almaktadır.

devamı...

YAMANLAR KÖYÜ DEĞİRMENİ


Değirmen, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyünün 2.50km doğusunda bulunan yöre halkı tarafından Babeşe yerleşim alanı olarak bilinen alanda yer almaktadır. Yamanlar köyü Batman merkezin kuş uçumu 49km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 7km güneydoğusunda bulunmaktadır.

devamı...

MOR YAKOB KİLİSESİ


Mor Yakob Kilisesi, Batman ili, Gercüş ilçesine bağlı Arıca (Kefro) köyünün merkezinde, ana kayaya ve birbiriyle bağlantılı mağara yapıları üzerine kurulmuştur. Arıca Köyü, Batman merkezin kuş uçumu 50km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin de 9km güneydoğusunda bulunmaktadır

devamı...

HASANKEYF KALESİ


Hasankeyf Kalesi, Dicle Nehri kenarından ortalama 135m yükseklikte yekpare kaya kütlesi üzerine kurulmuştur. Doğal yapısına uygun surları ve görkemli kapılarıyla “Yukarı Şehir” olarak da adlandırılan İç Kale, stratejik önemi nede­niyle MS IV. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nca askeri üs olarak kullanılmış olup 1970’li yıllara kadar da yerleşim alanı olarak kullanılmaya devam etmiştir.

devamı...

İBRAHİM BEY CAMİ


İbrahim Bey Camii, Batman ili, Kozluk ilçesi, Kale Mahallesi’nde yer almaktadır. Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabede; 1705 yılında Garzan aşiretinden Murtaza Bey oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Cami, mihrap önü mekânını örten büyük kubbe ve iki yan mekânı örten daha küçük kubbeleri ile zaviyeli camiler plan şemasına sahiptir. Küçük bir avlunun güney bölümünde yer alan caminin kuzey bölümünde beş kemer gözlü bir son cemaat yeri, kuzeybatı köşesinde ise minaresi yer almaktadır.

devamı...

HASANKEYF KÖPRÜSÜ


Hasankeyf ilçe merkezindeki köprünün üzerinde herhangi bir kitabe olmadığından kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Köprüdeki taşçı işaretleri ve ayakları üzerine yerleştirilen figürlerden hareketle, eserin Artuklular'a ait olabileceği genel olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Artuklu Köprüsü olarak da bilinmektedir.

devamı...

Batman İli Kültür Varlıkları

 • KOZLUK (HAZO) KALESİ

  KOZLUK (HAZO) KALESİ

  Kozluk (Hazo) Kalesi, Batman ili, Kozluk ilçesinin Kale Mahallesi’nde bulunmaktadır.

  devamı...

 • GÂVUR KALESİ

  GÂVUR KALESİ

  Gavur Kalesi, Batman ili Hasankeyf ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kale yerleşimi Hasankeyf ilçesinin kuş uçumu 1.80km güneydoğusunda bulunmaktadır. devamı...

 • BEKSÊ (ŞAHİNLİ) KALESİ

  BEKSÊ (ŞAHİNLİ) KALESİ

  Beksê Kalesi, Batman ili, Sason ilçesi sınırları içinde bulunan Dere köyünün Şahinli mezrasında bulunmaktadır. Şahinli mezrası, Sason ilçesinin kuş uçuşu 6km kuzeybatısında yer almaktadır. devamı...

 • LİLABADİ HÖYÜK

  LİLABADİ HÖYÜK

  Lilabadi Höyük, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Höyük, Gercüş ilçesinin 3.20km kuzeybatısında yer almaktadır. 200m çapındaki höyük ova seviyesinden yaklaşık 20m, deniz seviysinden ise 895m yüksekliğe sahiptir. Höyükte, Erken Tunç Çağ sonundan başlayarak Ortaçağ’a dek tarihlendirilen seramik buluntuları gözlenmiştir. Ayrıca höyük üzerinde obsidyen ve çakmaktaşı aletlere de rastlanılmıştır. devamı...

 • HASANKEYF HÖYÜK

  HASANKEYF HÖYÜK

  Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM Başkanlığında yürütülen Hasankeyf kazı çalışmaları kapsamında, ilk kez 2009 yılında Prof. Dr. Gülriz KOZBE’nin bilimsel sorumluluğunda başlayan Hasankeyf Höyük kazıları, 2010 yılı itibarıyle Prof.Dr. Yutaka MİYAKE’nin bilimsel danışmanlığında yürütülmektedir. devamı...

 • ÇUKURYURT KÖYÜ 4 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

  ÇUKURYURT KÖYÜ 4 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

  4 nolu Değirmen, Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünün kuzeyinde yer almaktadır. Çukuryurt köyü, Batman merkezin kuş uçumu 45km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 9km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. devamı...

 • ÇUKURYURT KÖYÜ 3 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

  ÇUKURYURT KÖYÜ 3 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

  3 nolu Değirmen, Çukuryurt köyünün kuzeydoğusunda yer almaktadır. Çukuryurt köyü, Batman merkezin kuş uçumu 45km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 9km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. devamı...

 • ÇUKURYURT KÖYÜ 2 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

  ÇUKURYURT KÖYÜ 2 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

  2 nolu Değirmen, Gercüş ilçesi, Çukuryurt köyünün kuzeydoğusunda yer almaktadır. Çukuryurt köyü, Batman merkezin kuş uçumu 45km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 9km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. devamı...

 • ÇUKURYURT KÖYÜ 1 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

  ÇUKURYURT KÖYÜ 1 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

  1 nolu Değirmen, Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünün kuzeyinde yer almaktadır. Çukuryurt köyü, Batman merkezin kuş uçumu 45km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 9km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. devamı...