SOĞUCAK KÖYÜ HASAN YİĞİT EVİ


Konut, Batman il merkezinin 47km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 17km güneydoğusunda yer alan Soğucak (Kaniya Mezın) köyünde bulunmaktadır..

more...

SAKLI KÖY MEZARLIK ALANI


Sak lıköy ( Lepena ), Batman il merkezinin 40.45km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 10km doğusunda yer almaktadır.

more...

MEŞTİ VADİSİ KAYA MESCİT


Meşti Vadisi, Batman ili Hasankeyf ilçesi Tepebaşı köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Vadi, Hasankeyf merkezin kuş uçumu 3,5km güneybatısında, Tepebaşı köyünün ise 3.50km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

more...

HASANKEYFİN GÜNEYİNDEKİ KAYA CAMİİ


Cami, son cemaat revakı ve harim mekânı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kare planlı olan son cemaat revakının güneyinden harim mekânı, doğu ve batı duvarında ise birer adet niş yer almaktadır. Caminin asıl ibadet yeri olan harim mekânı doğu - batı doğrultuda dikdörtgen planlıdır.

more...

HASANKEYF ANTİK SU KANALI


Hasankeyf yerleşim alanının doğusundaki Kasımiye Mevkii’nde yer alan Kasimiye IX Nolu Köşk’ün doğusunda, anayolun kuzeyinde bulunmaktadır.

more...

HASANKEYF ESKİ MEZARLIK ALANI


Dicle Nehri’nin güneyinde, Mardinike Külliyesi’nin batısında bulunan, Eski Mezarlık olarak adlandırılan alanda, 2006 yılında Prof Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile bu alanda bulunan mezarların dönemi ve üslubu saptanmıştır.

more...

ZEVRUNEY VADİSİ KAYA KONUTLAR


Zevruney Vadisi’nde yapılan çalışmalarda çok sayıda kaya konut tespit edilmiştir. Alanda bulunan kaya konutlar tek mekânlı kaya konutlar ve kompleks kaya konutlar olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Ayrıca yarım bırakılmış kaya konut örnekleri de bulunmaktadır.

more...

YAMAÇ KÜLLİYESİ


Hasankeyf Aşağı Şehir’in doğusunda bulunan mağaralardan kuzeye doğru uzanan yamaçta, Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığındaki 2004 yılı kazılarında cami merkezli bir külliye ortaya çıkarılmıştır. Yamaç Külliyesi olarak adlandırılan; cami, medrese, zaviye ve bekâr hamamından oluşan külliyenin büyük bir bölümü yıkılmıştır

more...

NURLU KÖYÜ MANASTIRI


Manastır, Batman ili, Gercüş ilçesine bağlı Nurlu köyü merkezinde yer almaktadır. Nurlu köyü, Batman merkezin kuş uçuşu 53km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 13km doğusunda yer almaktadır.

more...

YAMANLAR KÖYÜ DEĞİRMENİ


Değirmen, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyünün 2.50km doğusunda bulunan yöre halkı tarafından Babeşe yerleşim alanı olarak bilinen alanda yer almaktadır. Yamanlar köyü Batman merkezin kuş uçumu 49km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 7km güneydoğusunda bulunmaktadır.

more...

MOR YAKOB KİLİSESİ


Mor Yakob Kilisesi, Batman ili, Gercüş ilçesine bağlı Arıca (Kefro) köyünün merkezinde, ana kayaya ve birbiriyle bağlantılı mağara yapıları üzerine kurulmuştur. Arıca Köyü, Batman merkezin kuş uçumu 50km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin de 9km güneydoğusunda bulunmaktadır

more...

HASANKEYF KALESİ


Hasankeyf Kalesi, Dicle Nehri kenarından ortalama 135m yükseklikte yekpare kaya kütlesi üzerine kurulmuştur. Doğal yapısına uygun surları ve görkemli kapılarıyla “Yukarı Şehir” olarak da adlandırılan İç Kale, stratejik önemi nede­niyle MS IV. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nca askeri üs olarak kullanılmış olup 1970’li yıllara kadar da yerleşim alanı olarak kullanılmaya devam etmiştir.

more...

İBRAHİM BEY CAMİ


İbrahim Bey Camii, Batman ili, Kozluk ilçesi, Kale Mahallesi’nde yer almaktadır. Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabede; 1705 yılında Garzan aşiretinden Murtaza Bey oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Cami, mihrap önü mekânını örten büyük kubbe ve iki yan mekânı örten daha küçük kubbeleri ile zaviyeli camiler plan şemasına sahiptir. Küçük bir avlunun güney bölümünde yer alan caminin kuzey bölümünde beş kemer gözlü bir son cemaat yeri, kuzeybatı köşesinde ise minaresi yer almaktadır.

more...

HASANKEYF KÖPRÜSÜ


Hasankeyf ilçe merkezindeki köprünün üzerinde herhangi bir kitabe olmadığından kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Köprüdeki taşçı işaretleri ve ayakları üzerine yerleştirilen figürlerden hareketle, eserin Artuklular'a ait olabileceği genel olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Artuklu Köprüsü olarak da bilinmektedir.

more...

Welcome

 • KOZLUK (HAZO) CASTLE

  KOZLUK (HAZO) CASTLE

  Kozluk (Hazo) Castle is located in the Kale Mahallesi of the Kozluk district of Batman province. more...

 • GÂVUR CASTLE

  GÂVUR CASTLE

  Gavur Castle is located within the borders of Hasankeyf district of Batman province. The castle settlement is located 1.80 km southeast of Hasankeyf district. more...

 • BEKSÊ (ŞAHİNLİ) CASTLE

  BEKSÊ (ŞAHİNLİ) CASTLE

  Beksê Castle is located in the Şahinli hamlet of Dere village, which is within the borders of Batman province, Sason district. Şahinli hamlet is located 6 km northwest of Sason district. more...

 • LİLABADİ MOUND

  LİLABADİ MOUND

  Lilabadi Höyük is located within the borders of Gercüş district of Batman province. The mound is located 3.20 km northwest of the town of Gercüş. The mound, with a diameter of 200 m, is approximately 20 m above the plain level and 895 m above the sea level. Ceramic finds dating from the end of the Early Bronze Age to the Middle Ages were observed in the mound. In addition, obsidian and flint tools were found on the mound. more...

 • HASANKEYF MOUND

  HASANKEYF MOUND

  prof. Dr. Within the scope of Hasankeyf excavations carried out under the Presidency of Abdüsselam ULUÇAM, Prof. Dr. Hasankeyf Höyük excavations, which started under the scientific responsibility of Gülriz KOZBE, have been carried out by Prof.Dr. It is conducted under the scientific consultancy of Yutaka MİYAKE. more...

 • ÇUKURYURT VILLAGE MILL NO. 4 (NEVALA AŞA)

  ÇUKURYURT VILLAGE MILL NO. 4 (NEVALA AŞA)

  Mill No. 4 is located in the north of Çukuryurt village in Gercüş district. Çukuryurt village is located 45km southeast of Batman center and 9km northeast of Gercüş district center. more...

 • ÇUKURYURT VILLAGE MILL NO. 3 (NEVALA AŞA)

  ÇUKURYURT VILLAGE MILL NO. 3 (NEVALA AŞA)

  Mill 3 is located in the northeast of Çukuryurt village. Çukuryurt village is located 45km southeast of Batman center and 9km northeast of Gercüş district center. more...

 • ÇUKURYURT VILLAGE MILL NO. 2 (NEVALA AŞA)

  ÇUKURYURT VILLAGE MILL NO. 2 (NEVALA AŞA)

  Mill no. 2 is located in the northeast of Çukuryurt village in Gercüş district. Çukuryurt village is located 45km southeast of Batman center and 9km northeast of Gercüş district center. more...

 • ÇUKURYURT VILLAGE MILL NO. 1 (NEVALA AŞA)

  ÇUKURYURT VILLAGE MILL NO. 1 (NEVALA AŞA)

  Mill No. 1 is located in the north of Çukuryurt village in Gercüş district. Çukuryurt village is located 45km southeast of Batman center and 9km northeast of Gercüş district center. more...